Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SORUBIN Located at Umeå, Phone: 090-205 77 89. .
SORUBIN Reviewed by Jens Ljunggren Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå. Våra luftare har mycket låga livscykelkostnader vid både ny- och efterinstallation. Vi sysslar med avloppsvatten, lakvatten och dricksvatten.… Sorubin - Energieffektiv luftning av industriella vattenprocesser. Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå. Våra luftare har mycket låga livscykelkostnader vid både ny- och efterinstallation. Vi sysslar med avloppsvatten, lakvatten och dricksvatten. Sorubin verkar aktivt för en varaktig och hållbar utveckling genom att minimera företagets miljöpåverkan samt ställa samma krav på våra partners och underleverantörer. Detta sker genom ständigt höjd medvetandenivå och kompetens hos personalen samt tydliga rutiner och policies med följsamhet mot samhällets krav och mål. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook