Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

160 miljoner till Stockholms klimatarbete

https://www.klimatsmart.se/images/news/mp-katarina-luhr250x276.jpg

Kommunstyrelsen i Stockholms stad har tagit beslut om att fördela 160 miljoner av Stockholms klimatmiljard 2018-2022 till klimatanpassningsprojekt och projekt som ska minska stadens klimatpåverkan. De miljoner som nu fördelas nu går bland annat till biokolsplanteringar, värmeåtervinningsprojekt och solcellsanläggningar. - Nu tar vi nya kliv i stadens klimatarbete och minskar vårt avtryck på klimatet samtidigt som vi anpassar vår stad för ett fortsatt förändrat klimat. I den här sökomgången ser vi ett särskilt fokus på energibesparande projekt, som byten av fler av stadens gatulampor till LED och smarta energilösningar för stadens idrottsanläggningar. Detta är steg i det stora arbetet med att bygga ett klimatsmart Stockholm, där minskad energianvändning är en viktig del, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad. Klimatmiljarden är pengar som stadsdelsnämnder och facknämnder inom Stockholms stad kan söka för klimatanpassning eller klimatbesparande åtgärder inom sina verksamhetsområden. De åtgärder som har beviljats pengar ska bidra till att nå Stockholms stads klimatmål och ha högsta möjliga klimatnytta. Exempel på några av de åtgärder som nu beviljas stöd: • Solcellsanläggning på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen • Elcyklar till hemtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör • Skyfallsåtgärder i Björns Trädgård på Södermalm • Biokolsplanteringar i Bandängens parklek i Bandhagen • Värmeåtervinning av avloppsvatten i Enskedehallen

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

160 miljoner till Stockholms klimatarbete

2021-03-12
Katarina Luhr, miljö- & klimatborgarråd
Kommunstyrelsen i Stockholms stad har tagit beslut om att fördela 160 miljoner av Stockholms klimatmiljard 2018-2022 till klimatanpassningsprojekt och projekt som ska minska stadens klimatpåverkan. De miljoner som nu fördelas nu går bland annat till biokolsplanteringar, värmeåtervinningsprojekt och solcellsanläggningar.

- Nu tar vi nya kliv i stadens klimatarbete och minskar vårt avtryck på klimatet samtidigt som vi anpassar vår stad för ett fortsatt förändrat klimat. I den här sökomgången ser vi ett särskilt fokus på energibesparande projekt, som byten av fler av stadens gatulampor till LED och smarta energilösningar för stadens idrottsanläggningar.

Detta är steg i det stora arbetet med att bygga ett klimatsmart Stockholm, där minskad energianvändning är en viktig del, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Klimatmiljarden är pengar som stadsdelsnämnder och facknämnder inom Stockholms stad kan söka för klimatanpassning eller klimatbesparande åtgärder inom sina verksamhetsområden. De åtgärder som har beviljats pengar ska bidra till att nå Stockholms stads klimatmål och ha högsta möjliga klimatnytta.

Exempel på några av de åtgärder som nu beviljas stöd:

• Solcellsanläggning på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen
• Elcyklar till hemtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör
• Skyfallsåtgärder i Björns Trädgård på Södermalm
• Biokolsplanteringar i Bandängens parklek i Bandhagen
• Värmeåtervinning av avloppsvatten i Enskedehallen

Senaste nyheter