Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny marknadsplats för miljöinnovationer

https://www.klimatsmart.se/images/news/globeforum186x100.jpg

Globe Forum lanserar tillsammans med Swedbank en ny marknadsplats för gräsrotsfinansiering. Syftet är att underlätta finansiering av svenska innovationsföretag inom miljöområdet. – Det råder idag ett underskott på kapital inom innovationssektorn. Den nya marknadsplatsen är den första gräsrotsfinansieringstjänsten riktad mot svenska innovationsföretag med syfte att stärka finansieringen av miljöinnovationer. När företagen får hjälp att utvecklas, skapas även nya arbetstillfällen i Sverige, säger Johan Gorecki, vd för Globe Forum. Grundtanken är att det är de anställda eller medlemmar i de deltagande företagen och organisationerna som väljer vilka innovationsföretag de vill finansiera. Det här gör att de företag och idéer som flest tror på kommer att få starkast stöd. Finansieringen utgörs av medel avsatta för företagens frivilliga klimatkompensation. Marknadsplatsen lanseras inledningsvis som ett test där Swedbank deltar. Banken kommer att avsätta en del av klimatkompensationen för sin miljöpåverkan, och blir därmed det första företaget att finansiera innovationsprojekt i systemet. Swedbank kommer att låta sina medarbetare aktivt medverka i urvalet av projekt. Testet avslutas under hösten 2010 och marknadsplatsen lanseras efter det. – Vi vill göra miljönytta genom att stötta svenska innovationsföretag. Om dessa får möjlighet att nå en världsmarknad ger varje krona mångfalt tillbaka till miljön samtidigt som det skapar en ekonomisk tillväxt, säger Peter Nygårds, chef Public Affairs på Swedbank. I ett första skede kommer medlen på marknadsplatsen att vara genererade av större företag, organisationer och städer, men på sikt ska även mindre företag och privatpersoner kunna bidra med sitt stöd. Flera börsbolag och städer i Sverige har redan visat intresse för marknadsplatsen. – Målet är att vi genom gräsrotsfinansiering skapar förutsättningar för Sveriges bästa innovationsbolag att växa så att de blir mogna för internationell expansion och tekniköverföring. Vi är övertygade om att dessa innovationsbolag kommer att få betydelse för miljö och hållbar utveckling både i Sverige och internationellt. Det här kommer även att stärka Sveriges position som ett ledande innovationsland inom miljöteknik, säger Johan Gorecki. Marknadsplatsen är utvecklad av Globe Forum i samarbete med Swedbank och IT-företaget Tieto. Den webbaserade plattformen erbjuder på ett lättillgängligt och transparent sätt information om de företag som ingår. De innovationsföretag som vill finnas med på marknadsplatsen kan ansöka om att vara med. De prövas sedan ingående och utvärderas i flera steg innan de introduceras. För mer information, kontakta Johan Gorecki, 070-482 82 82 eller Peter Nygårds, 070-690 16 00. Grunden i gräsrotsfinansiering (eller crowdfunding) är att många aktörer går samman och gemensamt stöder de projekt de anser har störst potential. En frivillig klimatkompensation är en viktig del av många företags interna och externa hållbarhetsarbete. Kompensationen sker vanligen genom ett internationellt CDM-projekt (Clean Development Mechanism) som kompensation för företagets koldioxidutsläpp.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny marknadsplats för miljöinnovationer

2010-04-28
Globe Forum lanserar tillsammans med Swedbank en ny marknadsplats för gräsrotsfinansiering. Syftet är att underlätta finansiering av svenska innovationsföretag inom miljöområdet.

– Det råder idag ett underskott på kapital inom innovationssektorn. Den nya marknadsplatsen är den första gräsrotsfinansieringstjänsten riktad mot svenska innovationsföretag med syfte att stärka finansieringen av miljöinnovationer. När företagen får hjälp att utvecklas, skapas även nya arbetstillfällen i Sverige, säger Johan Gorecki, vd för Globe Forum.

Grundtanken är att det är de anställda eller medlemmar i de deltagande företagen och organisationerna som väljer vilka innovationsföretag de vill finansiera. Det här gör att de företag och idéer som flest tror på kommer att få starkast stöd. Finansieringen utgörs av medel avsatta för företagens frivilliga klimatkompensation.

Marknadsplatsen lanseras inledningsvis som ett test där Swedbank deltar. Banken kommer att avsätta en del av klimatkompensationen för sin miljöpåverkan, och blir därmed det första företaget att finansiera innovationsprojekt i systemet. Swedbank kommer att låta sina medarbetare aktivt medverka i urvalet av projekt. Testet avslutas under hösten 2010 och marknadsplatsen lanseras efter det.

– Vi vill göra miljönytta genom att stötta svenska innovationsföretag. Om dessa får möjlighet att nå en världsmarknad ger varje krona mångfalt tillbaka till miljön samtidigt som det skapar en ekonomisk tillväxt, säger Peter Nygårds, chef Public Affairs på Swedbank.

I ett första skede kommer medlen på marknadsplatsen att vara genererade av större företag, organisationer och städer, men på sikt ska även mindre företag och privatpersoner kunna bidra med sitt stöd. Flera börsbolag och städer i Sverige har redan visat intresse för marknadsplatsen.

– Målet är att vi genom gräsrotsfinansiering skapar förutsättningar för Sveriges bästa innovationsbolag att växa så att de blir mogna för internationell expansion och tekniköverföring. Vi är övertygade om att dessa innovationsbolag kommer att få betydelse för miljö och hållbar utveckling både i Sverige och internationellt. Det här kommer även att stärka Sveriges position som ett ledande innovationsland inom miljöteknik, säger Johan Gorecki.

Marknadsplatsen är utvecklad av Globe Forum i samarbete med Swedbank och IT-företaget Tieto. Den webbaserade plattformen erbjuder på ett lättillgängligt och transparent sätt information om de företag som ingår. De innovationsföretag som vill finnas med på marknadsplatsen kan ansöka om att vara med. De prövas sedan ingående och utvärderas i flera steg innan de introduceras.

För mer information, kontakta Johan Gorecki, 070-482 82 82 eller Peter Nygårds, 070-690 16 00.

Grunden i gräsrotsfinansiering (eller crowdfunding) är att många aktörer går samman och gemensamt stöder de projekt de anser har störst potential.

En frivillig klimatkompensation är en viktig del av många företags interna och externa hållbarhetsarbete. Kompensationen sker vanligen genom ett internationellt CDM-projekt (Clean Development Mechanism) som kompensation för företagets koldioxidutsläpp.

Senaste nyheter