Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

ICA satsar på honungsbin från Biman

https://www.klimatsmart.se/images/news/ica-bin250x317.jpg

Hittills har tolv ICA-butiker har tecknat avtal med Biman och installerat bikupor i anslutning till butikerna. ICA har sedan 2016 dessutom en bikupa vid huvudkontoret. Totalt skapar detta hem till cirka 650 000 tambin eller så kallade honungsbin. Och fler ICA-butiker är på gång att installera bikupor. - Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Från cirka 2007 och framåt har binäringen observerat en omfattande bidöd vilket gör detta till en viktig fråga. Bin är en förutsättning för att vi ska få tillgång till en stor del av den mat vi har på våra tallrikar och i ICA-butikerna, säger Maria Smith, chef hållbarhetsstrategi och -utveckling. En stor del av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Skulle bina försvinna helt skulle tillgången till frukt och grönsaker starkt begränsas. Från cirka 2007 och framåt har binäringen observerat en omfattande bidöd. Honungsbin lever i bikupor med cirka 20-70 000 bin. Ett bisamhälle utgörs av drottningen, några hundratals drönare samt tusentals arbetsbin. I Sverige har vi nästan 300 arter vilda pollinatörer varav cirka 100 är rödlistade. Biman startade 2012 och hyr ut bikupor för att öka pollineringen och därmed öka växtligheten i Sverige. Målsättningen är att få ut fler bin i samhället för ökad pollinering.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter