Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Två av tre vill att kommunen köper ekologisk mat

https://www.klimatsmart.se/images/news/krav-kommunekomat250x167.jpg

Kommunerna bör ställa krav på att livsmedel som köps in till skolor, förskolor och äldreboenden är ekologiska och ta ansvar för att driva utvecklingen av ekologiska varor. Det anser två av tre svenskar enligt en Sifoundersökning som beställts av KRAV. – Varje dag serveras 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg och kommunerna har stora möjligheter att driva på utvecklingen för mer ekologiska livsmedel. En ökad andel ekologisk mat är viktig för den biologiska mångfalden, vattnet, jorden och klimatet. Kommuner som köper mycket ekologiskt tenderar också att köpa mer svenska råvaror, säger Anita Falkenek, vd på KRAV. Enligt handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen vara ekologisk till år 2030. Första halvåret i år upphandlade Sveriges kommuner i genomsnitt 39 procent ekologisk mat, enligt DKAB. Kommunerna i Örebro län ligger bäst till med i genomsnitt 48 procent. Ekologiska metoder är grunden för hållbar livsmedelsproduktion, vilket bland annat innebär odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV-certifieringen går mycket längre på flera områden med tuffare krav inom bland annat klimat, djurvälfärd och arbetsvillkor för dem som producerar varorna. Två av tre svenskar anser att kommunerna ska ta ansvar för utvecklingen av ekologiska varor och ställa krav på ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna, enligt en Sifoundersökning. Bland yngre kvinnor (under femtio) och anställda i offentlig sektor är andelen hela 8 av 10. – Det är viktigt för oss alla att maten som serveras på skolor, förskolor och inom äldreomsorgen är producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. KRAV-certifierade livsmedel är en garanti för att produktionen klarat de tuffaste hållbarhetskraven, säger Staffan Carlberg, marknads- och regelutvecklare på KRAV.

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Två av tre vill att kommunen köper ekologisk mat

2020-11-25
Allt mer ekomat hos kommunerna
Kommunerna bör ställa krav på att livsmedel som köps in till skolor, förskolor och äldreboenden är ekologiska och ta ansvar för att driva utvecklingen av ekologiska varor. Det anser två av tre svenskar enligt en Sifoundersökning som beställts av KRAV.

– Varje dag serveras 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg och kommunerna har stora möjligheter att driva på utvecklingen för mer ekologiska livsmedel. En ökad andel ekologisk mat är viktig för den biologiska mångfalden, vattnet, jorden och klimatet. Kommuner som köper mycket ekologiskt tenderar också att köpa mer svenska råvaror, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Enligt handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen vara ekologisk till år 2030. Första halvåret i år upphandlade Sveriges kommuner i genomsnitt 39 procent ekologisk mat, enligt DKAB. Kommunerna i Örebro län ligger bäst till med i genomsnitt 48 procent.

Ekologiska metoder är grunden för hållbar livsmedelsproduktion, vilket bland annat innebär odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV-certifieringen går mycket längre på flera områden med tuffare krav inom bland annat klimat, djurvälfärd och arbetsvillkor för dem som producerar varorna.

Två av tre svenskar anser att kommunerna ska ta ansvar för utvecklingen av ekologiska varor och ställa krav på ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna, enligt en Sifoundersökning. Bland yngre kvinnor (under femtio) och anställda i offentlig sektor är andelen hela 8 av 10.

– Det är viktigt för oss alla att maten som serveras på skolor, förskolor och inom äldreomsorgen är producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. KRAV-certifierade livsmedel är en garanti för att produktionen klarat de tuffaste hållbarhetskraven, säger Staffan Carlberg, marknads- och regelutvecklare på KRAV.
Källa: KRAV

Senaste nyheter