Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

1 kr per kg CO2 räcker för att lösa hela klimathotet

https://www.klimatsmart.se/images/news/thomas-sterner250x338.jpg

Trots klimatförändringen är det i de flesta länder nästan helt gratis att släppa ut koldioxid. – En krona per kilo koldioxid skulle räcka för att hantera hela klimatfrågan, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han är samordnande författare och den enda svenska forskaren bakom rapporten om åtgärder som FN:s klimatpanel presenterar nästa vecka. Den tredje delrapporten i FN:s klimatpanels femte utvärderingsrapport om det vetenskapliga läget kring klimatet är mycket viktig eftersom den handlar om åtgärder för att minska eller hindra växthusgasutsläppen. Rapporten omfattar de mest betydelsefulla ekonomiska sektorerna – energi, transport, byggande, industri, jordbruk, skogsbruk och avfallshantering. Det nya som är positivt jämfört med den förra utvärderingen 2007 är att många länder nu har klimatansvariga ministrar och en rad klimatåtgärder som forskarna har kunnat utvärdera. Forskarnas sammanfattning för politiker slutförs och presenteras i Berlin nästa vecka. – Mina forskarkollegor har liknat entusiastiska botaniker som hittar nya arter när de upptäckt vilka styrmedel som nu finns i olika länder. Samtidigt är problemet att de flesta av dessa styrmedel är för svaga för att vara meningsfulla. För att göra något verkningsfullt behövs ett par starka styrmedel som tillämpas med effektiv intensitet, säger Thomas Sterner. Ett starkt styrmedel är enligt den tredje delrapporten att sätta ett pris på koldioxid i atmosfären. I de flesta av jordens länder är det fortfarande helt eller nästan gratis att släppa ut koldioxid och andra klimatskadliga gaser. Samtidigt visar studier från exempelvis International Energy Agency att en utsläppsskatt på en krona per kilo koldioxid skulle räcka för att sänka utsläppen med hälften till 2050 om skatten införs för alla sektorer i hela världen. Svårigheten ligger i att nå internationella överenskommelser om detta. Ett annat effektivt styrmedel som rapporten pekar på är forskningssatsningar kring ny teknik. Ett dilemma som Thomas Sterner pekar på är att företag vet att de inte kommer få behålla patent på nya klimatvänliga tekniker. Därmed uteblir vinstförväntningar och företagens drivkraft att satsa på ny teknik i den omfattning som är motiverat med tanke på katastrofer som klimatförändringen kan leda till, särskilt i fattiga länder som släpper ut minst. Därför behövs även statligt finansierad forskning. Beskattning av koldioxidutsläpp tillämpas idag i ett fåtal länder, likaså bensinskatt och utsläppsrättshandel. Samtidigt subventionerar många länder fossila bränslen. Enligt Thomas Sterner är ett viktigt styrmedel ta att bort dessa subventioner. Vissa klimatpolitiska åtgärder som den tredje delrapporten behandlar består av frivilliga överenskommelser. – Jag tror generellt inte så mycket på frivilliga åtgärder eftersom det innebär att låta industrin göra som den vill. Överlag befarar jag att vår delrapport om åtgärder kommer ha ett alldeles för lågt tonläge i relation till första delrapporten som ju i höstas beskrev läget i världen som katastrofalt ur klimatsynpunkt. Men det finns verkligen möjligheter att begränsa utsläppen, säger Thomas Sterner. För mer information kontakta: Thomas Sterner, Professor i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Samordnande huvudförfattare till FNs klimatpanels tredje delrapport, kapitlet om nationella, regionala och lokala styrmedel. Tel: 0708-163 306, E-post: thomas.sterner@economics.gu.se Karin Backteman, Forskningskommunikatör, 031 786 25 95, karin.backteman@economics.gu.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

1 kr per kg CO2 räcker för att lösa hela klimathotet

2014-04-03
Thomas Sterner, Handelshögskolan Göteborg
Trots klimatförändringen är det i de flesta länder nästan helt gratis att släppa ut koldioxid.

– En krona per kilo koldioxid skulle räcka för att hantera hela klimatfrågan, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han är samordnande författare och den enda svenska forskaren bakom rapporten om åtgärder som FN:s klimatpanel presenterar nästa vecka.

Den tredje delrapporten i FN:s klimatpanels femte utvärderingsrapport om det vetenskapliga läget kring klimatet är mycket viktig eftersom den handlar om åtgärder för att minska eller hindra växthusgasutsläppen. Rapporten omfattar de mest betydelsefulla ekonomiska sektorerna – energi, transport, byggande, industri, jordbruk, skogsbruk och avfallshantering.

Det nya som är positivt jämfört med den förra utvärderingen 2007 är att många länder nu har klimatansvariga ministrar och en rad klimatåtgärder som forskarna har kunnat utvärdera. Forskarnas sammanfattning för politiker slutförs och presenteras i Berlin nästa vecka.

– Mina forskarkollegor har liknat entusiastiska botaniker som hittar nya arter när de upptäckt vilka styrmedel som nu finns i olika länder. Samtidigt är problemet att de flesta av dessa styrmedel är för svaga för att vara meningsfulla. För att göra något verkningsfullt behövs ett par starka styrmedel som tillämpas med effektiv intensitet, säger Thomas Sterner.

Ett starkt styrmedel är enligt den tredje delrapporten att sätta ett pris på koldioxid i atmosfären. I de flesta av jordens länder är det fortfarande helt eller nästan gratis att släppa ut koldioxid och andra klimatskadliga gaser. Samtidigt visar studier från exempelvis International Energy Agency att en utsläppsskatt på en krona per kilo koldioxid skulle räcka för att sänka utsläppen med hälften till 2050 om skatten införs för alla sektorer i hela världen. Svårigheten ligger i att nå internationella överenskommelser om detta.

Ett annat effektivt styrmedel som rapporten pekar på är forskningssatsningar kring ny teknik. Ett dilemma som Thomas Sterner pekar på är att företag vet att de inte kommer få behålla patent på nya klimatvänliga tekniker. Därmed uteblir vinstförväntningar och företagens drivkraft att satsa på ny teknik i den omfattning som är motiverat med tanke på katastrofer som klimatförändringen kan leda till, särskilt i fattiga länder som släpper ut minst. Därför behövs även statligt finansierad forskning.

Beskattning av koldioxidutsläpp tillämpas idag i ett fåtal länder, likaså bensinskatt och utsläppsrättshandel. Samtidigt subventionerar många länder fossila bränslen. Enligt Thomas Sterner är ett viktigt styrmedel ta att bort dessa subventioner. Vissa klimatpolitiska åtgärder som den tredje delrapporten behandlar består av frivilliga överenskommelser.

– Jag tror generellt inte så mycket på frivilliga åtgärder eftersom det innebär att låta industrin göra som den vill. Överlag befarar jag att vår delrapport om åtgärder kommer ha ett alldeles för lågt tonläge i relation till första delrapporten som ju i höstas beskrev läget i världen som katastrofalt ur klimatsynpunkt. Men det finns verkligen möjligheter att begränsa utsläppen, säger Thomas Sterner.

För mer information kontakta:
Thomas Sterner, Professor i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Samordnande huvudförfattare till FNs klimatpanels tredje delrapport, kapitlet om nationella, regionala och lokala styrmedel.

Tel: 0708-163 306, E-post: thomas.sterner@economics.gu.se

Karin Backteman, Forskningskommunikatör, 031 786 25 95, karin.backteman@economics.gu.se

Senaste nyheter