Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Gröna bussen ger effekt i Umeå

https://www.klimatsmart.se/images/news/tillvaxtverket140x58a.gif

När årets vintertidtabell började gälla för Umeås lokaltrafik innehöll den en extra förstärkning i form av en grön buss finansierad av Trafikverket och Hållbart Resande i Umeåregionen. Samtidigt började arbetet med att rekrytera bilister från Tomtebo, Carlslid, Tavleliden och Innertavle till bussen för att minska bilköerna i samband med ombyggnaden av Kolbäcksvägen. Nu visar Länstrafikens statistik över bussresandet i Umeå att arbetet gett effekt. Förstärkningen i Umeås lokaltrafik är en del av det projekt som Hållbart Resande i Umeåregionen bedriver tillsammans med Trafikverket för att förebygga det förväntade kaos som vanligtvis uppstå i samband med stora ombyggnationer av vägnätet. Den gröna bussen sticker ut från de ordinarie bussarna och kör passagerare från Tomtebo till Vasaplan och tillbaka tio gånger per dag, ett välkommet tillskott då turtätheten på linje 75 förbättras avsevärt. - Det ger fler chansen att åka buss och fler möjligheter för de som redan åker buss, säger Emma Ödling, samordnare på Hållbart Resande i Umeåregionen. Vi informerade innan bussen började gå om de nya möjligheterna för de boende och redan efter några dagar började turerna gå fulla, fortsätter Emma. I och med att ombyggnationerna på och omkring Kolbäcksvägen satte igång växte bilköerna på Tomtebovägen och framkomligheten försämrades. I och med att busstrafiken leds förbi korsningen via en annan gata slipper bussarna stå och vänta i bilköerna som uppstår vilket innebär att resenärerna kommer fram snabbare. En person som upptäckt fördelarna är Carina Andersson som numera alltid tar bussen till och från jobbet. - Köerna har ju blivit jättelånga och det är riktigt skönt att slippa stå där och vänta. Nu kommer jag fram till jobbet avslappnad och dessutom i tid. Sen jag fick busskortet har jag inte använt bilen en enda gång och jag kan inte minnas när jag tankade sist. Projektet med den gröna bussen fortsätter fram till maj och fortfarande är bilister välkomna ombord på bussarna. Hållbart Resande i Umeåregionen erbjuder alla bilister på Tomtebo som är villiga att byta färdmedel att kostnadsfritt prova bussen. Hitintills har 100 busskort delats ut, men målet är att dela ut många fler. Att den nya gröna bussen gett effekt syns också på den statistik som Ultra och Länstrafiken samlar in om bussåkandet i Umeå. Jämfört med samma period förra året har resandet på linje 75 ökat med nära 50 procent. Ökningen är stor men förvånar inte Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef på Ultra. - Resande med buss i Umeå har ökat länge och fortsätter att öka. Bara under oktober gjordes 70.000 fler resor med kollektivtrafiken än samma period förra året vilket är en ökning med 15 procent. I år räknar vi med en ökning på nio procent vilket kommer slå alla tiders rekord. För mer information, kontakta: Emma Ödling, Samordnare, Hållbart Resande i Umeåregionen, 090-16 49 67 Carina Andersson, fd. bilist, Tomtebo, 0730-61 83 00 Fredrik Forsell, Kollektivtrafikchef, Ultra, 090–16 22 36 Anna-Karin Boström, informatör, Trafikverket, 090–17 25 53

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Gröna bussen ger effekt i Umeå

2010-11-30
När årets vintertidtabell började gälla för Umeås lokaltrafik innehöll den en extra förstärkning i form av en grön buss finansierad av Trafikverket och Hållbart Resande i Umeåregionen. Samtidigt började arbetet med att rekrytera bilister från Tomtebo, Carlslid, Tavleliden och Innertavle till bussen för att minska bilköerna i samband med ombyggnaden av Kolbäcksvägen. Nu visar Länstrafikens statistik över bussresandet i Umeå att arbetet gett effekt.

Förstärkningen i Umeås lokaltrafik är en del av det projekt som Hållbart Resande i Umeåregionen bedriver tillsammans med Trafikverket för att förebygga det förväntade kaos som vanligtvis uppstå i samband med stora ombyggnationer av vägnätet. Den gröna bussen sticker ut från de ordinarie bussarna och kör passagerare från Tomtebo till Vasaplan och tillbaka tio gånger per dag, ett välkommet tillskott då turtätheten på linje 75 förbättras avsevärt.

- Det ger fler chansen att åka buss och fler möjligheter för de som redan åker buss, säger Emma Ödling, samordnare på Hållbart Resande i Umeåregionen. Vi informerade innan bussen började gå om de nya möjligheterna för de boende och redan efter några dagar började turerna gå fulla, fortsätter Emma.

I och med att ombyggnationerna på och omkring Kolbäcksvägen satte igång växte bilköerna på Tomtebovägen och framkomligheten försämrades. I och med att busstrafiken leds förbi korsningen via en annan gata slipper bussarna stå och vänta i bilköerna som uppstår vilket innebär att resenärerna kommer fram snabbare. En person som upptäckt fördelarna är Carina Andersson som numera alltid tar bussen till och från jobbet.

- Köerna har ju blivit jättelånga och det är riktigt skönt att slippa stå där och vänta. Nu kommer jag fram till jobbet avslappnad och dessutom i tid. Sen jag fick busskortet har jag inte använt bilen en enda gång och jag kan inte minnas när jag tankade sist.

Projektet med den gröna bussen fortsätter fram till maj och fortfarande är bilister välkomna ombord på bussarna. Hållbart Resande i Umeåregionen erbjuder alla bilister på Tomtebo som är villiga att byta färdmedel att kostnadsfritt prova bussen. Hitintills har 100 busskort delats ut, men målet är att dela ut många fler.

Att den nya gröna bussen gett effekt syns också på den statistik som Ultra och Länstrafiken samlar in om bussåkandet i Umeå. Jämfört med samma period förra året har resandet på linje 75 ökat med nära 50 procent. Ökningen är stor men förvånar inte Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef på Ultra.

- Resande med buss i Umeå har ökat länge och fortsätter att öka. Bara under oktober gjordes 70.000 fler resor med kollektivtrafiken än samma period förra året vilket är en ökning med 15 procent. I år räknar vi med en ökning på nio procent vilket kommer slå alla tiders rekord.

För mer information, kontakta:
Emma Ödling, Samordnare, Hållbart Resande i Umeåregionen, 090-16 49 67
Carina Andersson, fd. bilist, Tomtebo, 0730-61 83 00
Fredrik Forsell, Kollektivtrafikchef, Ultra, 090–16 22 36
Anna-Karin Boström, informatör, Trafikverket, 090–17 25 53

Senaste nyheter