Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Marknaden för handel med utsläppsrätter stabiliseras

https://www.klimatsmart.se/images/news/Naturvardsverket-logga_1_72x80.gif

För att få upp priset på utsläppsrätter har det etablerats en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter med start den 1 januari 2019. Överskott av utsläppsrätter som dragit ner priset ska samlas i reserven för att skrotas. – Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre än tidigare för att öka klimatsmarta investeringar. Det gäller inte minst förnybar energi. En stabilare och högre prisbild behövs för att ny teknik ska tas fram och att företag ska våga ta omfattande investeringsbeslut för att ställa om energisystem och industri, säger Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket. Systemet för handel med utsläppsrätter får nu för första gången en mekanism för att ta bort utsläppsrätter utan att motsvarande utsläpp sker. Det är del av den största förstärkningen av EU:s utsläppshandel som genomförts. Sverige har varit inflytelserika i förhandlingarna. EU:s system för handel med utsläppsrätter inleddes 2005 i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet styrs av tillgång och efterfrågan på utsläppsrätter och reglerar idag 40–45 procent av de svenska och europeiska växthusgasutsläppen. Sedan den ekonomiska krisen 2009 har systemet brottats med ett stort överskott av utsläppsrätter. Detta har lett till fallande priser och att investeringar i till exempel alternativ till fossil energi inte lönat sig tillräckligt bra. Under 2018 ökade priset på utsläppsrätter tre till fyra gånger och handlades för ca 250 kr per ton CO2, troligen till följd av stärkningen av utsläppshandeln. Fakta om Marknadsstabilitetsreserven (MSR) och annullering av utsläppsrätter - Reserven etableras den 1 januari 2019. - Utsläppsrätter överförs till MSR i fall "överskottet" är högre än 833 miljoner ton. - Om denna tröskel överskrids överförs 24 % av överskottet till MSR årligen under 2019–2023 och 12 % därefter. - Utsläppsrätter återförs från MSR till marknaden om antalet i MSR är mindre än 400 miljoner ton. - Om denna tröskel underskrids återförs 100 miljoner ton till marknaden. - Överföring till och från MSR görs i praktiken genom att auktioneringsvolymen anpassas. - Utsläppsrätter som ännu inte satts på marknaden kommer att läggas i MSR (bland annat 900 miljoner utsläppsrätter som omfattas av "back-loading"-överenskommelsen från 2014 och icke-allokerade utsläppsrätter fram till 2020 motsvarande ca 550–700 miljoner ton). - Utsläppsrätter i reserven som överstiger föregående års auktionering annulleras årligen från och med 2023.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Marknaden för handel med utsläppsrätter stabiliseras

2019-01-09
För att få upp priset på utsläppsrätter har det etablerats en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter med start den 1 januari 2019. Överskott av utsläppsrätter som dragit ner priset ska samlas i reserven för att skrotas.

– Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre än tidigare för att öka klimatsmarta investeringar. Det gäller inte minst förnybar energi. En stabilare och högre prisbild behövs för att ny teknik ska tas fram och att företag ska våga ta omfattande investeringsbeslut för att ställa om energisystem och industri, säger Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.

Systemet för handel med utsläppsrätter får nu för första gången en mekanism för att ta bort utsläppsrätter utan att motsvarande utsläpp sker. Det är del av den största förstärkningen av EU:s utsläppshandel som genomförts. Sverige har varit inflytelserika i förhandlingarna.

EU:s system för handel med utsläppsrätter inleddes 2005 i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet styrs av tillgång och efterfrågan på utsläppsrätter och reglerar idag 40–45 procent av de svenska och europeiska växthusgasutsläppen. Sedan den ekonomiska krisen 2009 har systemet brottats med ett stort överskott av utsläppsrätter. Detta har lett till fallande priser och att investeringar i till exempel alternativ till fossil energi inte lönat sig tillräckligt bra.

Under 2018 ökade priset på utsläppsrätter tre till fyra gånger och handlades för ca 250 kr per ton CO2, troligen till följd av stärkningen av utsläppshandeln.

Fakta om Marknadsstabilitetsreserven (MSR) och annullering av utsläppsrätter

- Reserven etableras den 1 januari 2019.

- Utsläppsrätter överförs till MSR i fall "överskottet" är högre än 833 miljoner ton.

- Om denna tröskel överskrids överförs 24 % av överskottet till MSR årligen under 2019–2023 och 12 % därefter.

- Utsläppsrätter återförs från MSR till marknaden om antalet i MSR är mindre än 400 miljoner ton.

- Om denna tröskel underskrids återförs 100 miljoner ton till marknaden.

- Överföring till och från MSR görs i praktiken genom att auktioneringsvolymen anpassas.

- Utsläppsrätter som ännu inte satts på marknaden kommer att läggas i MSR (bland annat 900 miljoner utsläppsrätter som omfattas av "back-loading"-överenskommelsen från 2014 och icke-allokerade utsläppsrätter fram till 2020 motsvarande ca 550–700 miljoner ton).

- Utsläppsrätter i reserven som överstiger föregående års auktionering annulleras årligen från och med 2023.

Senaste nyheter