Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSK MILJÖBAS - MILJÖDIPLOMERING Located at Stockholm, Phone: 031-368 38 30. .
SVENSK MILJÖBAS - MILJÖDIPLOMERING Reviewed by Jens Ljunggren Föreningen Svensk Miljöbas är en ideell förening som utvecklar och driver kravstandarden Svensk Miljöbas. Föreningens syfte är att: verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Förvalta, utveckla och marknadsföra Svensk Miljöbas.… Svensk miljöbas - miljödiplomering - Nationell miljöledningsstandard. Föreningen Svensk Miljöbas är en ideell förening som utvecklar och driver kravstandarden Svensk Miljöbas. Föreningens syfte är att: verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Förvalta, utveckla och marknadsföra Svensk Miljöbas. Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas. Verka för att företag, kommunala verksamheter och organisationer ansluter sig till föreningen. Verka för att följa utvecklingen inom området nationellt och internationellt. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook