Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GREENFOOT Located at Korskrogen, Phone: 0651-222 14. .
GREENFOOT Reviewed by Jens Ljunggren EM Effektiva Mikroorganismer gör nytta hos många renhållnings-företag genom sin positiva verkan mot odörer och som kompostmedel. EM gynnar omvandlingen av ammoniak och binder kvävet i biomassan. Även koldioxid förluster från komposterings-processer… Greenfoot - Miljövänliga mikroorganismer. EM Effektiva Mikroorganismer gör nytta hos många renhållnings-företag genom sin positiva verkan mot odörer och som kompostmedel. EM gynnar omvandlingen av ammoniak och binder kvävet i biomassan. Även koldioxid förluster från komposterings-processer minskar genom att en EM tar upp koldioxid ur luften. Resultatet blir minskad miljöbelastning både mot luft mark och vatten! Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook