Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BRAHEDS Located at Malmö, Phone: 040-64 44 250. .
BRAHEDS Reviewed by Lars Andrén Braheds är specialister på bostadsrättsförvaltning och besitter en stor kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision, juridik och byggentreprenader. Vi är ackrediterade av Swedac och är ett oberoende kontrollorgan med certifierade… Braheds - Certifierade energiexperter med hög kompetens. Braheds är specialister på bostadsrättsförvaltning och besitter en stor kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision, juridik och byggentreprenader. Vi är ackrediterade av Swedac och är ett oberoende kontrollorgan med certifierade energiexperter som utför energideklarationer enligt Boverkets krav. Genom att beställa tjänsten ifrån oss försäkrar ni er om att er energideklaration blir utförd inom ramen för Boverkets regler. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook