Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
PRECER Located at Karlstad, Phone: 054-54 54 40. .
PRECER Reviewed by Lars Andrén Precer utvecklar unik teknik för småskalig elproduktion genom förbränning av fasta biobränslen. Den patenterade tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla i alla olika typer av hybridfordon likväl som för el- och… Precer - Förbränning av fasta biobränslen för elgenerering. Precer utvecklar unik teknik för småskalig elproduktion genom förbränning av fasta biobränslen. Den patenterade tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla i alla olika typer av hybridfordon likväl som för el- och värmeproduktion till bostäder och fritidshus. Precers lösningar ger ekonomiska och miljömässiga konkurrensfördelar och använder förnyelsebar energi från växtriket. Genom Precers teknik är det nu möjligt att använda klimatneutrala fasta biobränslen i ett stort antal applikationer. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook