Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
VVS FÖRETAGEN Located at Stockholm, Phone: 08-762 73 00. .
VVS FÖRETAGEN Reviewed by Jens Ljunggren VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för värme, ventilation och sanitet, tre… Vvs företagen - Bransch- och arbetsgivarorganisation för VVS-företag. VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för värme, ventilation och sanitet, tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör våra medlemsföretags vardag. Vi representerar drygt 1 450 medlemmar med tillsammans cirka 18 000 anställda. Vår vision är att vi och våra medlemmar gör det moderna samhället möjligt, i form av god hälsa, säkerhet, livskvalitet samt lönsam och energieffektiv energianvändning. Vi ska vara en bransch som utvecklar människor och teknik, som står kunden närmast, förstår dess behov och skapar mervärde. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier