Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BIOGLOBE Located at Hörby, Phone: 0415-220 88. .
BIOGLOBE Reviewed by Jens Ljunggren BioGlobe system för enskilt avlopp erbjuder utrustning för att till låg kostnad lösa dessa problem för småhusägaren. Vi förenar hygien inne med kretslopp ute! Med vakuumtoalett, latrinkompost med kompostmask och torr rotzon blir man oberoende av… Bioglobe - Miljövänligt, ekologiskt, enskilt avloppssystem. BioGlobe system för enskilt avlopp erbjuder utrustning för att till låg kostnad lösa dessa problem för småhusägaren. Vi förenar hygien inne med kretslopp ute! Med vakuumtoalett, latrinkompost med kompostmask och torr rotzon blir man oberoende av slamtömning, kemikalier och kostsamma skötselavtal. BioGlobe är ett SCTI-företag (Swedish Cleantech Incubators) och uppfyller villkoren för miljöscreening! Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook