Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKONORD (riskkapital) Located at Trångsviken, Phone: 070-60 77 030. .
EKONORD (riskkapital) Reviewed by Jens Ljunggren Ekonord skall genom ett aktivt delägarskap stödja entreprenörer och företagare inom de gröna näringarna, så att de kan utveckla sina idéer till goda affärer och konkurrenskraftiga, lönsamma företag. Investeringar görs i företag verksamma inom de… Ekonord (riskkapital) - Investering inom de gröna näringarna. Ekonord skall genom ett aktivt delägarskap stödja entreprenörer och företagare inom de gröna näringarna, så att de kan utveckla sina idéer till goda affärer och konkurrenskraftiga, lönsamma företag. Investeringar görs i företag verksamma inom de gröna näringarna, tex. förnybar energi och miljöteknik, livsmedelsproduktion, turism och hälsa med huvudsaklig verksamhet i Norrland. Målsättningen är att inneha en bred portfölj av bolag i olika branscher inom de gröna näringarna. Bolaget tar hänsyn till etiska aspekter avseende miljö, klimatpåverkan och hållbar utveckling. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook