Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
STRATEGISKT LEDARSKAP FÖR HÅLLBARHET - BTH Located at Karlskrona, Phone: 0455-38 50 00. .
STRATEGISKT LEDARSKAP FÖR HÅLLBARHET - BTH Reviewed by Jens Ljunggren Blekinge Tekniska Högskola (BTH) erbjuder ett program för dig som vill bli nästa hållbarhetsledare. Resultatet av en ohållbar mänsklig påverkan på naturen är uppenbar över hela världen – klimatförändring, artutrotning, ökade utsläpp, fattigdom och… Strategiskt ledarskap för hållbarhet - bth - Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) erbjuder ett program för dig som vill bli nästa hållbarhetsledare. Resultatet av en ohållbar mänsklig påverkan på naturen är uppenbar över hela världen – klimatförändring, artutrotning, ökade utsläpp, fattigdom och orättvisor bryter ner naturens kapacitet att vidmakthålla liv på jorden. Vårt samhälle behöver effektivare sätt att använda kunskaper och resurser för att skapa en positiv förändring. Detta är utmaningen våra studenter är beredda att möta. Samhället inom biosfären är till sin natur ett mycket komplext system. För att uppnå framgång i ett hållbart samhälle, så krävs kunskaper om hur framgång definieras och hur det kan uppnås. Utifrån en principiell målbild av ett hållbart samhälle kan man genom ”backcasting” formulera en strategi för att nå det önskade målet. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook