Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
HÅLLBAR PRODUKT & TJÄNSTEINNOVATION - BTH Located at Karlskrona, Phone: 0455-38 50 00. .
HÅLLBAR PRODUKT & TJÄNSTEINNOVATION - BTH Reviewed by Jens Ljunggren Blekinge Tekniska Högskola (BTH) erbjuder ett program i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation. För att arbeta med produkt- och tjänsteinnovation (framtagning av innovativa produkter och tjänster) krävs kompetens i strategisk hållbar utveckling… Hållbar produkt & tjänsteinnovation - bth - Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation 60 hp. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) erbjuder ett program i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation. För att arbeta med produkt- och tjänsteinnovation (framtagning av innovativa produkter och tjänster) krävs kompetens i strategisk hållbar utveckling tillsammans med förmågan att utvärdera en produkts positiva och negativa socio-ekologiska påverkan under dess livscykel, tillsammans med de värdeskapande egenskaperna för den nya produkten. Ett viktigt mål med programmet är att studenterna ska få god inblick i och kunskap om hur olika företag arbetar. Studenterna kommer under utbildningen att göra kursmoment på företag. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren