Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ELFORSK Located at Stockholm, Phone: 08-677 25 30. .
ELFORSK Reviewed by Jens Ljunggren Elforsks verksamhet inom Programområdet Användning syftar till att stärka elens roll inom ramen för målen om ett långsiktigt hållbart energisystem. Verksamheten inriktas mot att: Stärka och påskynda vidareutvecklingen beträffande miljövänlig och… Elforsk - Vidareutveckling av miljövänlig och effektiv energianvändning. Elforsks verksamhet inom Programområdet Användning syftar till att stärka elens roll inom ramen för målen om ett långsiktigt hållbart energisystem. Verksamheten inriktas mot att: Stärka och påskynda vidareutvecklingen beträffande miljövänlig och effektiv energianvändning. Stärka elens konkurrenskraft genom vidareutveckling av produkten el. Stärka elföretagens verksamhet genom bevakning och analys av användningsrelaterade omvärldshändelser. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook