Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ETT KLICK FÖR SKOGEN Located at Stockholm, Phone: 0705-22 19 41. .
ETT KLICK FÖR SKOGEN Reviewed by Jens Ljunggren Vill hjälpa till att rädda gammelskog i Sverige och därmed förbättra klimat och miljö? Det behöver inte kosta dig mer än ett klick! Ett klick för skogen är en insamlingsstiftelse med syfte att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med… Ett klick för skogen - Rädda gammelskog genom att klicka. Vill hjälpa till att rädda gammelskog i Sverige och därmed förbättra klimat och miljö? Det behöver inte kosta dig mer än ett klick! Ett klick för skogen är en insamlingsstiftelse med syfte att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv, turism för nuvarnade och framtida generationer. Vår vision är att alla Sveriges djur- och växtarter som är beroende av gammal skog skall leva i en trygg livsmiljö i livskraftiga bestånd. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook