Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CASCADES DJUPAFORS Located at Ronneby, Phone: 0457-46 17 00. .
CASCADES DJUPAFORS Reviewed by Jens Ljunggren Kartongtillverkaren Cascades Djupafors har under lång tid drivit ett seriöst, trovärdigt och innovativt miljöarbete. Trots att företaget verkar i en miljöbesvärlig bransch har man lyckats vända miljöproblem och röda siffror till lönsamhet och… Cascades djupafors - Miljövänlig kartongtillverkare. Kartongtillverkaren Cascades Djupafors har under lång tid drivit ett seriöst, trovärdigt och innovativt miljöarbete. Trots att företaget verkar i en miljöbesvärlig bransch har man lyckats vända miljöproblem och röda siffror till lönsamhet och miljöanpassning. Företaget har gjort stora insatser för att minska utsläpp av koldioxid, spara energi och minska sin vattenförbrukning. Dessutom har man bidragit till att påverka andra företag i samma riktning genom kreativ kommunikation med öppen attityd och ärliga avsikter. Cascades Djupfors är det enda pappers-/kartongföretag i världen som är EPD-certifierade med tredjeparts-certifiering som visar på klimatneutralitet. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier