Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BEE URBAN - POLLINERING Located at Stockholm, Phone: 0703-69 03 20. .
BEE URBAN - POLLINERING Reviewed by Jens Ljunggren Bee Urban erbjuder Fadder -och sponsorskap av bikupor i Stockholm för att främja och bevara biologisk mångfald. Den globala bidöden och bristen på pollinering av våra gröna ytor hotar 76 procent av vårt europeiska jordbruk och även övriga växter och… Bee urban - pollinering - Bli fadder/sponsor till bikupor i Stockholm. Bee Urban erbjuder Fadder -och sponsorskap av bikupor i Stockholm för att främja och bevara biologisk mångfald. Den globala bidöden och bristen på pollinering av våra gröna ytor hotar 76 procent av vårt europeiska jordbruk och även övriga växter och träd som står för viktiga ekosystemtjänster som koldioxidneutralisering, vattenrening och energiråvaror. Bikuporna placeras på tak, mark, terrass, eller i parker, skogsdungar, ängar och andra möjliga platser. Honungen tillfaller Faddrarna, eller säljs till förmån för fler bikupor. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook