Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GÖTEBORG CITY AIRPORT Located at Göteborg, Phone: 031-92 60 60. .
GÖTEBORG CITY AIRPORT Reviewed by Jens Ljunggren Tillsammans med vår delägare LFV är Göteborg City Airport ett klimatneutralt företag. Detta innebär att vi bedriver vår verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. Vi arbetar systematiskt med att beräkna utsläppen och genomför… Göteborg city airport - Göteborg City Airport är ett klimatneutralt företag. Tillsammans med vår delägare LFV är Göteborg City Airport ett klimatneutralt företag. Detta innebär att vi bedriver vår verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. Vi arbetar systematiskt med att beräkna utsläppen och genomför successivt åtgärder i verksamheten. Kvarstående utsläpp kompenseras genom internationella klimatprojekt, där motsvarande mängd koldioxid minskas. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook