Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BABYGIFTS.SE Located at Kila­fors, Phone: 073-​021 33 79. .
BABYGIFTS.SE Reviewed by Gita Ljunggren Eko­lo­gis­ka ba­by­klä­der till ny­född ba­by kö­per du on­li­ne hos Ba­by­gifts.se. Klä­der­na har fin pass­form är lät­ta att dra över hu­vu­det är mju­ka som sil­ke och ke­mi­ka­li­e­fria. Du be­hö­ver in­te tän­ka på att tvät­ta klä­der­na… Babygifts.se - Ekologiska ba­by­klä­der - små gåvor med stor omtanke. Eko­lo­gis­ka ba­by­klä­der till ny­född ba­by kö­per du on­li­ne hos Ba­by­gifts.se. Klä­der­na har fin pass­form är lät­ta att dra över hu­vu­det är mju­ka som sil­ke och ke­mi­ka­li­e­fria. Du be­hö­ver in­te tän­ka på att tvät­ta klä­der­na in­nan du sät­ter dem på den ny­föd­da ba­byn. Babygift.se gör det en­kelt för dig att hand­la eko­lo­gis­ka ba­by­klä­der on­li­ne. Pro­duk­ter­na är till­ver­ka­de i Egyp­ten, Bang­la­desh och Pe­ru där kvin­nor ar­be­tar i kol­lek­tiv. Sam­ti­digt som du gör nå­gon glad ge­nom en gå­va, hjäl­per du ut­sat­ta kvin­nor i värl­den. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren