Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MILJÖSÄCK Located at Norrköping, Phone: 011-28 25 00. .
MILJÖSÄCK Reviewed by Jens Ljunggren Miljösäck erbjuder ett heltäckande sortiment för företag som bryr sig om miljön. Vi tillverkar och marknadsför plastbärkassar för svensk handel och sopsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll… Miljösäck - Klimatsmarta plastbärkassar och säckar av återvunnen kretsloppsvara. Miljösäck erbjuder ett heltäckande sortiment för företag som bryr sig om miljön. Vi tillverkar och marknadsför plastbärkassar för svensk handel och sopsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige. I förhållande till plastbärkassar respektive sopsäckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning. För att stödja kundernas miljörapportering redovisar vi den samlade koldioxidbesparingen efter varje kalenderår. Detta sker till samtliga kunder. Ett numrerat certifikat anger respektive kunds besparing som en delmängd av Miljösäcks samlade koldioxidreduktion. Samtliga certifikat är numrerade och registrerade årsvis. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

MILJÖSÄCK

Klimatsmarta plastbärkassar och säckar av återvunnen kretsloppsvara

Miljösäck erbjuder ett heltäckande sortiment för företag som bryr sig om miljön. Vi tillverkar och marknadsför plastbärkassar för svensk handel och sopsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige. I förhållande till plastbärkassar respektive sopsäckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning.

För att stödja kundernas miljörapportering redovisar vi den samlade koldioxidbesparingen efter varje kalenderår. Detta sker till samtliga kunder. Ett numrerat certifikat anger respektive kunds besparing som en delmängd av Miljösäcks samlade koldioxidreduktion. Samtliga certifikat är numrerade och registrerade årsvis.


Kategorier: Återvinning

Nyckelord: bärkassar, bärkasse, miljösäck, miljösäck i norrköping, norrköping, plastbärkassar, plastpåsar, plastpåse, påsar, påse, sopsäck, återvinning